Werkwijze en Zorg

Wanneer je besluit de begeleiding van Veteranenzorg in Stad en Ommeland te willen ontvangen, zal er allereerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit gesprek zal bij jou thuis plaatsvinden en kan zowel overdag als in de avonduren gepland worden. In dit gesprek wordt bekeken waarvoor je begeleiding wilt ontvangen. Daarnaast wordt aan de hand van de door het CIZ afgegeven indicatie bepaald hoeveel uren begeleiding per week mogelijk en gewenst is.

Indien je nog geen indicatie van het CIZ hebt en je wilt deze aan gaan vragen, kun je dit aangeven in het gesprek. We gaan je dan helpen met de aanvraag en het verzamelen van de juiste gegevens.

Ons doel is de begeleiding zo snel mogelijk op te starten. Er zijn dan ook geen wachtlijsten en na een eerst kennismaking en een nadere invulling van de gewenste begeleiding, kan deze direct beginnen.

De zorg die Veteranenzorg in Stad en Ommeland biedt, bestaat uit diverse vormen van begeleiding. Hierbij kun je denken aan begeleiding bij het bijhouden van de administratie, het verrichten van huishoudelijke taken zoals schoonmaken, koken en boodschappen doen en het voorbereiden van gesprekken met diverse instanties.

De begeleiding wordt volledig op jou afgestemd en kan variëren van slechts één keer per week enkele uren tot een zeer intensieve begeleiding van meerder keren per week of zelfs dagbesteding.

In overleg met je begeleider kun je een invulling geven aan de begeleiding zodat je de begeleiding ontvangt waar jij je prettig bij voelt.

Aanvraag
Wanneer je denkt recht te hebben op extra zorg en begeleiding op grond van de AWBZ, gaan wij een aanvraag indienen bij het CIZ. Zij beoordelen je situatie en bepalen aan de hand daarvan of je recht hebt op zorg en op hoeveel zorg je recht hebt.

Reacties zijn gesloten.